Κάντε καμμιά βουτιά παραπάνω (αν είστε εκεί κοντά…)

Δευτέρα 12 Αυγούστου. Διπλά τα χαιρετίσματά μας σήμερα. Πιο χορταστικά – αν είστε στη συχνότητα. Πρώτα κάτι απ’ τον ευρωπαϊκό βορρά. Απ’ την πολωνία. Οι Janusz Prusinowski Kompania:

Και μετά κάτι νότιο. Οι αγαπημένοι Orange Blossom, από ένα φεστιβάλ του 2015: