Η δουλειά μετά (την τρομοκρατία)

Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη. Η σειρά παρατηρήσεων για την αναδιάρθρωση της εργασίας θα συνεχιστεί αύριο – προέκυψαν άλλα, επείγοντα επίσης.

Comments are closed.