Ουφ!

Τρίτη 16 Μάη. Η Lagarde δεν θα είναι τελικά η επόμενη πρωθ. της γαλλίας. Αν δεν είναι ούτε η επόμενη υπ.οικ., τότε στην Αθήνα μπορούν να κοιμηθούν ήσυχοι (απ’ αυτήν την πλευρά…)

Comments are closed.